AKC weather

Akron Fulton International Airport
Akron, Ohio, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

METAR (pilot weather report)

Retrieved 2019/03/18 16:54 UTC (40 minutes ago):

KAKR 181654Z AUTO 27009KT 10SM SCT029 SCT045 BKN060 03/M04 A3032 RMK AO2 SNB23E34 SLP275 P0000 T00331044 $

TAF (pilot weather forecast)

Closest forecast is Akron Canton Regional Airport, 7.4 nm (13.7 km) S. Retrieved 2019/03/18 12:42 UTC (5 hours ago):

TAF KCAK 181140Z 1812/1912 30005KT 5SM BR FEW030 FM181400 VRB03KT P6SM SCT030 TEMPO 1814/1816 BKN030 FM181600 28005KT P6SM BKN030 FM181900 29008KT P6SM BKN035 FM182100 29009KT P6SM SCT040