MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

METAR (pilot weather report)

Retrieved 2018/10/17 20:53 UTC (23 minutes ago):

KMIA 172053Z 08012KT 10SM SCT032 29/23 A3006 RMK AO2 SLP179 T02940233 56008

TAF (pilot weather forecast)

Retrieved 2018/10/17 18:42 UTC (3 hours ago):

TAF KMIA 171740Z 1718/1824 10011KT P6SM SCT025 TEMPO 1718/1721 BKN025 FM180000 09010KT P6SM SCT025 FM181500 09011KT P6SM SCT025 SCT250