MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

METAR (pilot weather report)

Retrieved 2018/06/24 05:53 UTC (20 minutes ago):

KMIA 240553Z 00000KT 10SM FEW028 FEW110 SCT220 26/24 A3002 RMK AO2 SLP167 T02610239 10267 20256 56009 $

TAF (pilot weather forecast)

Retrieved 2018/06/24 06:46 UTC (0 seconds ago):

TAF KMIA 240544Z 2406/2512 VRB03KT P6SM FEW025 FEW100 SCT250 FM241500 12006KT P6SM VCSH SCT030 BKN050 FM241700 12010KT P6SM VCSH FEW030 SCT070 PROB30 2417/2421 TSRA SCT025CB BKN035 FM250100 12005KT P6SM SCT025 SCT050