MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

METAR (pilot weather report)

Retrieved 2018/12/15 13:53 UTC (32 minutes ago):

KMIA 151353Z 17009KT 10SM FEW030 SCT060 BKN250 26/24 A3009 RMK AO2 SLP188 T02610239

TAF (pilot weather forecast)

Retrieved 2018/12/15 12:33 UTC (2 hours ago):

TAF KMIA 151130Z 1512/1618 16005KT P6SM FEW070 SCT100 BKN150 FM151300 16008KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 OVC100 FM151600 21011KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 OVC050 FM160200 00000KT P6SM SCT050 BKN080 BKN200 FM161300 31005KT P6SM SCT100 SCT200