CAN (ZGGG)

Guangzhou Baiyun International Airport
Guangzhou, Guangdong Province, China

Changes to CAN (ZGGG)

System
[create] 2008-06-13 14:30:04 UTC

Initial version