Comment "Escort 75K" on Clark International Airport, Philippines

Fri, 01 Dec 2017
Escort 75K
Anonymous flyer on Clark International Airport view thread
 

Ang mahal ha. Doon sa 75K na yon hindi pa kasama ticket mo, visa and everything. May nag alok na sakin pero hindi ko pinatulan. Sayang money.

My comment about Clark International Airport

(plain text only)