Comment "Absolutely no offload!" on Diosdado Macapagal International Airport, Philippines

Contact this number +639772378026.

That's also their viber/whatsapp

Hindi ka kakabahan pumila kahit saang window sa immigration.

Garantisado you will make it through the Philippine immigration. They will only get your payment once you have passed through immigration. Safe, guaranteed. No payment yet habang hindi pa nakakalampas ng immigration. Sasamahan ka din sa airport. Affiliated din sila sa ilang travel agencies.

My comment about Diosdado Macapagal International Airport

(plain text only)