Airport comments by @Sweety

Comments 1 to 44 of 44

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

OFFLOADED OR NO RELATIVES IN DUBAI

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw nang magtiwala, huwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

NO RELATIVES IN DUBAI? OFFLOADED? TRY US!

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw magtiwala, hwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

NO RELATIVES IN DUBAI? OFFLOADED? TRY US!

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw magtiwala, hwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

NO RELATIVES IN DUBAI? OFFLOADED? TRY US!

Na offload ka na ba? Naloko ng ahente? Natatakot na mag try ulit. Nadala na? Kapag sumuko ka, para mo na ring sinabing binitawan mo ang pangarap mo. Huwag matakot. Huwag madala. Hindi lahat ng kausap loko. Matatakot ka pa ba kung sasabihin kong, ni piso wala ka namang iaabot kung hindi ka nakasakay ng eroplano? Kaliwaan ang bayad, kukunin lang ang bayad kapag pasakay ka na. Wala ring counter na ia-assign sa iyo at baka magkamali ka pa. Lahat ng counter pwedeng pilahan, mabilis at madaling proseso. Walang lokohan. Kung may takot at ayaw magtiwala, hwag ng mag inquire at sayang ang oras nating pareho. I have proofs to show na lahat ng ni handle ko 100%, lumabas! Call or text 0926-9282479.

Picture of Sweety

Offloaded?

Offloaded, need immigration assistance? Call us, 09269282479.

Picture of Sweety

Offloaded?

Offloaded, need immigration assistance? Call us, 09269282479.

Picture of Sweety

Offloaded?

Offloaded, need immigration assistance? Call us, 09269282479.

Picture of Sweety

NO RELATIVES IN DUBAI? OFFLOADED? TRY US!

Naka experience ka na bang ma offload papuntang Dubai dahil wala kang malapit na kamg anak?

Or na offload ka na ba ng makailang ulit pero hindi sinuswerte? Tawag na at kami ang pag asa mo, 09269282479.

Picture of Sweety

NO RELATIVES IN DUBAI? TRY US!

Naka experience ka na bang ma offload papuntang Dubai dahil wala kang malapit na kamg anak?

Or na offload ka na ba ng makailang ulit pero hindi sinuswerte? Tawag na at kami ang pag asa mo, 09269282479.

Picture of Sweety

re: First timer

Yes, 100% sure, kaya nga nagbayad ka eh.

Picture of Sweety

NEED ESCORT?

Na offload ka na ba? Need mo ba ng tulong? Tawag na at huwag matakot, kaliwaan ang bayad., 09269282479.

Picture of Sweety

NEED ESCORT?

Na offload ka na ba? Need mo ba ng tulong? Tawag na at huwag matakot, kaliwaan ang bayad., 09269282479.

Picture of Sweety

Offload Service

Call or text 09269282479 for any offload issue or escorting. Kaliwaan ang bayad.

Picture of Sweety

HELP

@Anonymous, Provide your company ID, Leave of Absence, Cert of Employment and Bank Statement (at least 3 months) or Bank Certificate.

Picture of Sweety

passport

@Anonymous, yes you can still use it. You can change it if validity expires, just submit your marriage certificate. I am actually using passport in my maiden name until now. I didn't change my status though I am married for 34 years.

Picture of Sweety

2nd time travelling

@Anonymous, whoooaa, you overstayed in Singapore! They will see it my dear. Anyways, if you travel this time, get a 3 to 4 days stay, try to pass in other country, like Honkong or Bangkok then, get a connecting flight to Singapore, but be sure not to show your Singapore flight.

Picture of Sweety

Hi

@Anonymous, YES, this could happen and if you are reading blogs, you will see that scenario happens a lot of times! The atm must have at least 40k to 50k aside from the show money. You can also avoid it by showing a bank certificate indicating that you have money in the bank. If you are all working, just provide COE, leave of absence. Avoid getting ticket all together, tickets must be issued individually . Huwag ding sobrang haba ng biyahe, 7 days travel is no good for first time traveler, malaki ang hihinging show money. DO NOT MENTION ABOUT YOUR BF. Get a tour package, huwag yung airfare at hotel lang na kinuha online.

Picture of Sweety

Worried

@dolly, you need to wait for your Marriage Certificate and be sure you are recieving at least 4,000 Dirhams before you get him a tourist visa. Complete all the documents, and you'll never go wrong. Forget about the offload, it can be seen and he will be questioned again but do not worry basta kumpleto documents, wala na silang pwede idahilan para i offload siya. If there were remmittances in between you, keep the receipt, it can be use as proof as well.

Picture of Sweety

Tour Package

Book your Package Tour with us and we will coach you in all step of the way to make your travel Hassle-Free as much as possible. We will assist you from the time you purchase with us to the time you board for travel. We are an expert in sending Job Seekers abroad since 2003.

Get the latest β€œupdates in Offload issues” in all Philippine airports.

MALAYSIA: Experience 3-Days/2-Nights Kuala Lumpur, Malaysia with Airfare, Accommodation, City Tour and Airport Transfers Php 13, 999.00.

BANGKOK: Experience 3-Days/2-Nights Bangkok with Airfare, Accommodation, City Tour and Airport Transfers, Php 14, 999.00.

HONGKONG: Experience 3-Days/2-Nights Bangkok with Airfare, Accommodation, City Tour and Airport Transfers, Php 14, 999.00

PROMO: July 5 – August 5, 2015.

NOTICE: Get a 2k refund if Offloaded.

Picture of Sweety

re: tourist lang

@snowy Just provide what is needed like invitation and affidavit of support (all original copy and authenticated in Australia). Do not stay too long. Should you need more info, call me 09052161434 -- it is free of charge. No strings attached.

Picture of Sweety

Worried

@dolly Just complete the documents needed for your hubby's travel. See to it that you have residency and receiving the salary required in the country of his destination para madala mo sya sa bansa na yan. IO will see the offload and he will be questioned for sure but if you can provide him the documents like invitation, your coe and affidavit of support, there's no way IO will offload him again.

Picture of Sweety

travel history

@dora Kahit mag renew ka pa ng passport mo or lumipat ka ng ibang airport. Ang record ay record. May sistema ang BID.

Picture of Sweety

Naia terminal1

@Freebird Huwag ka matakot, basta ang dokumentokumpleto at tunay, wala ka dapat ipangamba. It should be complete. Alam ng agency mo kung ano ano ang dapat mong i provide sa immigration to avoid offload.

Picture of Sweety

sweetmikeyfriend43341@gmail.com

Please do no travel more than 5 days, baka masayang lang pera niyo. Call me, I will teach you how, 09052161434. Free consultation naman ako, no string attached. Just wanna help.

Picture of Sweety

@travel history

BID has a centralized system, they could still checked it. But according to one of my contact inside, 3 years nawawala na yan sa system. We just can't count on with their words. Before attempting again, you can do the following to check your travel information;

REQUEST FOR TRAVEL RECORDS

Who can apply?

An individual requesting for a document indicating the travel information

Where to apply?

BI Main Office, Intramuros, Manila

What to bring?

1. Checklist with complete documentary requirements

2. Application Form

How to apply?

Secure and fill out application form.

Submit duly accomplished form and attach the other supporting documents.

Wait for the issuance of Order of Payment Slip (OPS).

Pay the corresponding fees.

Submit the accomplished application form with the required attachments and attach original Official Receipts.

Present claim stub on the appointed date and time of return for releasing of Original Certification and Receipts.

Acknowledge receipt by signing the duplicate copy of the Certification before releasing the original Certification and Official Receipt.

How much does it cost?

AMOUNT

Certificate Fee 500. 00

Legal Research Fee (LRF) for each immigration fee except Head Tax and Fines 10. 00

Express Fee 500. 00

TOTAL: PHP 1, 010. 00

Picture of Sweety

re: Group tour

Avoid joining others in your trip, if they're offloaded, mali ang sagot or kulang ang dokumento nila -- madadamay ka sa offload.

Picture of Sweety

re: Admin

If you're in doubt, ask for profesional help to give you better advice.

Picture of Sweety

re: operational

It is still operational naman but some flights were diverted to T2 and T3.

Picture of Sweety

Being "Honest"

Being "honest" does not apply to traveller who wish to find job abroad. YOU WILL DEFINITELY OFFLOADED! One needs to LIE and hid their agenda aside from bringing and completing all the documents needed in travelling. Government will always protect its citizens in going abroad without "proper documentation". Documentation of people for employment is far different from people going abroad for tourist.

Picture of Sweety

Hassle-free Travel

Offers Nationwide and Worldwide Services

Now you can travel without hassle, from legal documentation to airport assistance all the way!

"Fast, reliable and safe!"

Email us your requirements and special instructions at swepod@gmail.com. We are available to assist you 24/7 Philippine Time.