Other navaids near the Roatan NDB (ROA)

previous | next

Closest navaids 1 to 50.

  Roatan VOR-DME
ROA (.-. --- .-), 113.80 MHz, Honduras 16.316601 <span class='label'>|</span> 16 18.996048 N <span class='label'>|</span> N16 18 59, -86.521797 <span class='label'>|</span> 86 31.307831 W <span class='label'>|</span> W086 31 18, 67&#160;ft&#160/ 20&#160;m&#160;MSL
0.4 nm (0.8 km) from VOR-DME on track of 264° true / 264° magnetic (263° radial)
  Punta Castilla NDB
CTL (-.-. - .-..), 289 KHz, Honduras 16.007200 <span class='label'>|</span> 16 0.432014 N <span class='label'>|</span> N16 00 25, -85.973900 <span class='label'>|</span> 85 58.433990 W <span class='label'>|</span> W085 58 26
37.0 nm (68.5 km) from NDB on track of 300° true / 300° magnetic
  Bonito VOR-DME
BTO (-... - ---), 113.50 MHz, Honduras 15.736800 <span class='label'>|</span> 15 44.208012 N <span class='label'>|</span> N15 44 12, -86.863998 <span class='label'>|</span> 86 51.839905 W <span class='label'>|</span> W086 51 50, 49&#160;ft&#160/ 15&#160;m&#160;MSL
39.8 nm (73.6 km) from VOR-DME on track of 29° true / 29° magnetic (28° radial)
  La Ceiba NDB-DME
LCE (.-.. -.-. .), 227 KHz, 111700 MHz, Honduras 15.738200 <span class='label'>|</span> 15 44.292011 N <span class='label'>|</span> N15 44 17, -86.890503 <span class='label'>|</span> 86 53.430176 W <span class='label'>|</span> W086 53 25, 49&#160;ft&#160/ 15&#160;m&#160;MSL
40.5 nm (74.9 km) from NDB-DME on track of 31° true / 31° magnetic
  La Mesa VOR-DME
LMS (.-.. -- ...), 113.10 MHz, Honduras 15.469800 <span class='label'>|</span> 15 28.188000 N <span class='label'>|</span> N15 28 11, -87.908501 <span class='label'>|</span> 87 54.510040 W <span class='label'>|</span> W087 54 30, 91&#160;ft&#160/ 28&#160;m&#160;MSL
94.5 nm (174.9 km) from VOR-DME on track of 58° true / 57° magnetic (56° radial)
  La Mesa NDB
LMS (.-.. -- ...), 370 KHz, Honduras 15.448900 <span class='label'>|</span> 15 26.934013 N <span class='label'>|</span> N15 26 56, -87.932404 <span class='label'>|</span> 87 55.944214 W <span class='label'>|</span> W087 55 56, 150&#160;ft&#160/ 46&#160;m&#160;MSL
96.3 nm (178.3 km) from NDB on track of 57° true / 56° magnetic
  Puerto Barrios VOR-DME
IOS (.. --- ...), 115.10 MHz, Guatemala 15.736800 <span class='label'>|</span> 15 44.208012 N <span class='label'>|</span> N15 44 12, -88.588799 <span class='label'>|</span> 88 35.327911 W <span class='label'>|</span> W088 35 19, 20&#160;ft&#160/ 6&#160;m&#160;MSL
123.8 nm (229.3 km) from VOR-DME on track of 74° true / 73° magnetic
  Puerto Barrios NDB
BAR (-... .- .-.), 347 KHz, Guatemala 15.736700 <span class='label'>|</span> 15 44.202003 N <span class='label'>|</span> N15 44 12, -88.595001 <span class='label'>|</span> 88 35.700073 W <span class='label'>|</span> W088 35 42, 33&#160;ft&#160/ 10&#160;m&#160;MSL
124.2 nm (230.0 km) from NDB on track of 74° true / 73° magnetic
  Belize NDB
BZE (-... --.. .), 392 KHz, Belize 17.537300 <span class='label'>|</span> 17 32.238007 N <span class='label'>|</span> N17 32 14, -88.309898 <span class='label'>|</span> 88 18.593903 W <span class='label'>|</span> W088 18 35, 15&#160;ft&#160/ 5&#160;m&#160;MSL
125.8 nm (233.1 km) from NDB on track of 126° true / 125° magnetic
  Belize VOR-DME
BZE (-... --.. .), 114.30 MHz, Belize 17.540100 <span class='label'>|</span> 17 32.406006 N <span class='label'>|</span> N17 32 24, -88.315498 <span class='label'>|</span> 88 18.929901 W <span class='label'>|</span> W088 18 55, 39&#160;ft&#160/ 12&#160;m&#160;MSL
126.2 nm (233.7 km) from VOR-DME on track of 126° true / 125° magnetic (128° radial)
  Soto Cano VORTAC
ESC (. ... -.-.), 114.90 MHz, Honduras 14.391900 <span class='label'>|</span> 14 23.514004 N <span class='label'>|</span> N14 23 30, -87.622101 <span class='label'>|</span> 87 37.326050 W <span class='label'>|</span> W087 37 19, 2,062&#160;ft&#160/ 628&#160;m&#160;MSL
131.7 nm (243.9 km) from VORTAC on track of 29° true / 28° magnetic (27° radial)
  Picacho NDB
PIC (.--. .. -.-.), 334 KHz, Honduras 14.150000 <span class='label'>|</span> 14 8.999977 N <span class='label'>|</span> N14 08 59, -87.206001 <span class='label'>|</span> 87 12.360077 W <span class='label'>|</span> W087 12 21
135.8 nm (251.5 km) from NDB on track of 17° true / 16° magnetic
  Toncontin NDB
TNT (- -. -), 405 KHz, Honduras 14.060900 <span class='label'>|</span> 14 3.653984 N <span class='label'>|</span> N14 03 39, -87.220497 <span class='label'>|</span> 87 13.229828 W <span class='label'>|</span> W087 13 13, 3,294&#160;ft&#160/ 1,004&#160;m&#160;MSL
141.2 nm (261.5 km) from NDB on track of 17° true / 16° magnetic
  Toncontin VOR-DME
TNT (- -. -), 112.30 MHz, Honduras 14.028900 <span class='label'>|</span> 14 1.734009 N <span class='label'>|</span> N14 01 44, -87.229103 <span class='label'>|</span> 87 13.746185 W <span class='label'>|</span> W087 13 44, 3,829&#160;ft&#160/ 1,167&#160;m&#160;MSL
143.2 nm (265.1 km) from VOR-DME on track of 17° true / 16° magnetic (15° radial)
  Poptun NDB
POP (.--. --- .--.), 363 KHz, Guatemala 16.325001 <span class='label'>|</span> 16 19.500046 N <span class='label'>|</span> N16 19 30, -89.421700 <span class='label'>|</span> 89 25.301971 W <span class='label'>|</span> W089 25 18, 1,804&#160;ft&#160/ 550&#160;m&#160;MSL
166.7 nm (308.6 km) from NDB on track of 91° true / 89° magnetic
  Chetumal VOR-DME
CTM (-.-. - --), 116.30 MHz, Mexico 18.509300 <span class='label'>|</span> 18 30.558014 N <span class='label'>|</span> N18 30 33, -88.333702 <span class='label'>|</span> 88 20.022125 W <span class='label'>|</span> W088 20 01, 39&#160;ft&#160/ 12&#160;m&#160;MSL
167.4 nm (310.1 km) from VOR-DME on track of 142° true / 142° magnetic (138° radial)
  Puerto Lempira NDB
PLP (.--. .-.. .--.), 320 KHz, Honduras 15.259400 <span class='label'>|</span> 15 15.564022 N <span class='label'>|</span> N15 15 33, -83.778603 <span class='label'>|</span> 83 46.716156 W <span class='label'>|</span> W083 46 42, 74&#160;ft&#160/ 23&#160;m&#160;MSL
171.1 nm (316.9 km) from NDB on track of 291° true / 293° magnetic
  Tikal VOR-DME
TIK (- .. -.-), 113.30 MHz, Guatemala 16.919001 <span class='label'>|</span> 16 55.140038 N <span class='label'>|</span> N16 55 08, -89.876503 <span class='label'>|</span> 89 52.590179 W <span class='label'>|</span> W089 52 35, 427&#160;ft&#160/ 130&#160;m&#160;MSL
195.9 nm (362.9 km) from VOR-DME on track of 101° true / 100° magnetic (99° radial)
  Tikal NDB
TKL (- -.- .-..), 385 KHz, Guatemala 16.915600 <span class='label'>|</span> 16 54.935989 N <span class='label'>|</span> N16 54 56, -89.880096 <span class='label'>|</span> 89 52.805786 W <span class='label'>|</span> W089 52 48, 380&#160;ft&#160/ 116&#160;m&#160;MSL
196.1 nm (363.2 km) from NDB on track of 101° true / 99° magnetic
  Ilopango NDB
YSX (-.-- ... -..-), 215 KHz, El Salvador 13.698500 <span class='label'>|</span> 13 41.909981 N <span class='label'>|</span> N13 41 54, -89.117599 <span class='label'>|</span> 89 7.055969 W <span class='label'>|</span> W089 07 03, 2,025&#160;ft&#160/ 617&#160;m&#160;MSL
217.3 nm (402.4 km) from NDB on track of 44° true / 42° magnetic
  Ilopango VOR-DME
YSV (-.-- ... ...-), 116.50 MHz, El Salvador 13.690100 <span class='label'>|</span> 13 41.405983 N <span class='label'>|</span> N13 41 24, -89.116302 <span class='label'>|</span> 89 6.978149 W <span class='label'>|</span> W089 06 58, 2,046&#160;ft&#160/ 624&#160;m&#160;MSL
217.6 nm (403.0 km) from VOR-DME on track of 44° true / 42° magnetic (41° radial)
  El Salvador VOR-DME
CAT (-.-. .- -), 117.50 MHz, El Salvador 13.441400 <span class='label'>|</span> 13 26.483974 N <span class='label'>|</span> N13 26 29, -89.047798 <span class='label'>|</span> 89 2.867889 W <span class='label'>|</span> W089 02 52, 114&#160;ft&#160/ 35&#160;m&#160;MSL
226.1 nm (418.8 km) from VOR-DME on track of 41° true / 39° magnetic (38° radial)
  Rubelsanto NDB
RUB (.-. ..- -...), 260 KHz, Guatemala 15.992000 <span class='label'>|</span> 15 59.519978 N <span class='label'>|</span> N15 59 31, -90.448898 <span class='label'>|</span> 90 26.933899 W <span class='label'>|</span> W090 26 56, 426&#160;ft&#160/ 130&#160;m&#160;MSL
226.9 nm (420.2 km) from NDB on track of 86° true / 83° magnetic
  Puerto Cabezas VOR-DME
PZA (.--. --.. .-), 112.90 MHz, Nicaragua 14.045200 <span class='label'>|</span> 14 2.712021 N <span class='label'>|</span> N14 02 42, -83.388298 <span class='label'>|</span> 83 23.297882 W <span class='label'>|</span> W083 23 17, 52&#160;ft&#160/ 16&#160;m&#160;MSL
227.4 nm (421.1 km) from VOR-DME on track of 306° true / 308° magnetic
  Amatecampo NDB
LAN (.-.. .- -.), 331 KHz, El Salvador 13.412100 <span class='label'>|</span> 13 24.725990 N <span class='label'>|</span> N13 24 43, -89.137497 <span class='label'>|</span> 89 8.249817 W <span class='label'>|</span> W089 08 14, 101&#160;ft&#160/ 31&#160;m&#160;MSL
230.9 nm (427.5 km) from NDB on track of 41° true / 39° magnetic
  Rabinal NDB
RBN (.-. -... -.), 313 KHz, Guatemala 15.011400 <span class='label'>|</span> 15 0.684013 N <span class='label'>|</span> N15 00 41, -90.469299 <span class='label'>|</span> 90 28.157959 W <span class='label'>|</span> W090 28 09, 4,925&#160;ft&#160/ 1,501&#160;m&#160;MSL
240.8 nm (446.1 km) from NDB on track of 72° true / 69° magnetic
  Rabinal VOR-DME
RAB (.-. .- -...), 116.10 MHz, Guatemala 15.008600 <span class='label'>|</span> 15 0.516014 N <span class='label'>|</span> N15 00 30, -90.470299 <span class='label'>|</span> 90 28.217926 W <span class='label'>|</span> W090 28 13, 4,925&#160;ft&#160/ 1,501&#160;m&#160;MSL
241.0 nm (446.3 km) from VOR-DME on track of 72° true / 69° magnetic (69° radial)
  La Aurora VOR-DME
AUR (.- ..- .-.), 114.50 MHz, Guatemala 14.591000 <span class='label'>|</span> 14 35.459976 N <span class='label'>|</span> N14 35 27, -90.526001 <span class='label'>|</span> 90 31.560059 W <span class='label'>|</span> W090 31 33, 4,952&#160;ft&#160/ 1,509&#160;m&#160;MSL
253.4 nm (469.3 km) from VOR-DME on track of 66° true / 64° magnetic (62° radial)
  Guatemala City NDB
GUA (--. ..- .-), 375 KHz, Guatemala 14.585800 <span class='label'>|</span> 14 35.148010 N <span class='label'>|</span> N14 35 08, -90.531097 <span class='label'>|</span> 90 31.865845 W <span class='label'>|</span> W090 31 51, 4,951&#160;ft&#160/ 1,509&#160;m&#160;MSL
253.8 nm (470.0 km) from NDB on track of 66° true / 64° magnetic
  Iztapa NDB
IZP (.. --.. .--.), 400 KHz, Guatemala 13.930900 <span class='label'>|</span> 13 55.853977 N <span class='label'>|</span> N13 55 51, -90.731697 <span class='label'>|</span> 90 43.901825 W <span class='label'>|</span> W090 43 54, 13&#160;ft&#160/ 4&#160;m&#160;MSL
282.5 nm (523.2 km) from NDB on track of 60° true / 58° magnetic
  San Jose VOR-DME
SJO (... .--- ---), 114.10 MHz, Guatemala 13.935000 <span class='label'>|</span> 13 56.100025 N <span class='label'>|</span> N13 56 06, -90.851700 <span class='label'>|</span> 90 51.101990 W <span class='label'>|</span> W090 51 06, 46&#160;ft&#160/ 14&#160;m&#160;MSL
288.4 nm (534.1 km) from VOR-DME on track of 61° true / 58° magnetic (58° radial)
  San Jose NDB
SGA (... --. .-), 425 KHz, Guatemala 13.933700 <span class='label'>|</span> 13 56.021976 N <span class='label'>|</span> N13 56 01, -90.861397 <span class='label'>|</span> 90 51.683807 W <span class='label'>|</span> W090 51 41
288.9 nm (535.1 km) from NDB on track of 61° true / 58° magnetic
  Campeche VOR-DME
CPE (-.-. .--. .), 116.20 MHz, Mexico 19.830799 <span class='label'>|</span> 19 49.847946 N <span class='label'>|</span> N19 49 50, -90.503899 <span class='label'>|</span> 90 30.233917 W <span class='label'>|</span> W090 30 14, 34&#160;ft&#160/ 10&#160;m&#160;MSL
309.8 nm (573.8 km) from VOR-DME on track of 134° true / 132° magnetic (129° radial)
  Retalhuleu NDB
REU (.-. . ..-), 340 KHz, Guatemala 14.521700 <span class='label'>|</span> 14 31.301994 N <span class='label'>|</span> N14 31 18, -91.696701 <span class='label'>|</span> 91 41.802063 W <span class='label'>|</span> W091 41 48, 656&#160;ft&#160/ 200&#160;m&#160;MSL
317.9 nm (588.7 km) from NDB on track of 71° true / 68° magnetic
  Comitan VOR-DME
CMT (-.-. -- -), 114.70 MHz, Mexico 16.178101 <span class='label'>|</span> 16 10.686035 N <span class='label'>|</span> N16 10 41, -92.057503 <span class='label'>|</span> 92 3.450165 W <span class='label'>|</span> W092 03 27, 5,164&#160;ft&#160/ 1,574&#160;m&#160;MSL
318.8 nm (590.3 km) from VOR-DME on track of 89° true / 86° magnetic
  Carmen VOR-DME
CME (-.-. -- .), 113.00 MHz, Mexico 18.653700 <span class='label'>|</span> 18 39.221992 N <span class='label'>|</span> N18 39 13, -91.805099 <span class='label'>|</span> 91 48.305969 W <span class='label'>|</span> W091 48 18, 10&#160;ft&#160/ 3&#160;m&#160;MSL
333.1 nm (616.9 km) from VOR-DME on track of 116° true / 113° magnetic (111° radial)
  Grand Cayman NDB
ZIY (--.. .. -.--), 344 KHz, Cayman Islands 19.285801 <span class='label'>|</span> 19 17.148056 N <span class='label'>|</span> N19 17 08, -81.385803 <span class='label'>|</span> 81 23.148193 W <span class='label'>|</span> W081 23 08, 6&#160;ft&#160/ 2&#160;m&#160;MSL
343.8 nm (636.8 km) from NDB on track of 238° true / 241° magnetic
  Grand Cayman VOR-DME
GCM (--. -.-. --), 115.60 MHz, Cayman Islands 19.289400 <span class='label'>|</span> 19 17.364006 N <span class='label'>|</span> N19 17 21, -81.372002 <span class='label'>|</span> 81 22.320099 W <span class='label'>|</span> W081 22 19, 8&#160;ft&#160/ 2&#160;m&#160;MSL
344.6 nm (638.2 km) from VOR-DME on track of 238° true / 241° magnetic (241° radial)
  Cristobal VOR-DME
SZT (... --.. -), 116.00 MHz, Mexico 16.685600 <span class='label'>|</span> 16 41.136017 N <span class='label'>|</span> N16 41 08, -92.521698 <span class='label'>|</span> 92 31.301880 W <span class='label'>|</span> W092 31 18, 7,707&#160;ft&#160/ 2,349&#160;m&#160;MSL
345.7 nm (640.2 km) from VOR-DME on track of 95° true / 91° magnetic (91° radial)
  Tapachula VOR-DME
TAP (- .- .--.), 115.30 MHz, Mexico 14.792200 <span class='label'>|</span> 14 47.532005 N <span class='label'>|</span> N14 47 31, -92.375702 <span class='label'>|</span> 92 22.542114 W <span class='label'>|</span> W092 22 32, 97&#160;ft&#160/ 30&#160;m&#160;MSL
350.3 nm (648.7 km) from VOR-DME on track of 76° true / 72° magnetic (71° radial)
  San Andres NDB
SPP (... .--. .--.), 387 KHz, Colombia 12.591900 <span class='label'>|</span> 12 35.513992 N <span class='label'>|</span> N12 35 30, -81.701897 <span class='label'>|</span> 81 42.113800 W <span class='label'>|</span> W081 42 06, 12&#160;ft&#160/ 4&#160;m&#160;MSL
358.8 nm (664.5 km) from NDB on track of 308° true / 310° magnetic
  San Andres VOR-DME
SPP (... .--. .--.), 113.30 MHz, Colombia 12.582200 <span class='label'>|</span> 12 34.932003 N <span class='label'>|</span> N12 34 55, -81.705597 <span class='label'>|</span> 81 42.335815 W <span class='label'>|</span> W081 42 20, 182&#160;ft&#160/ 55&#160;m&#160;MSL
359.0 nm (664.8 km) from VOR-DME on track of 308° true / 310° magnetic (308° radial)
  Nohoch A NDB
PN1 (.--. -. .----), 318 KHz, Mexico 19.368299 <span class='label'>|</span> 19 22.097969 N <span class='label'>|</span> N19 22 05, -92.003899 <span class='label'>|</span> 92 0.233917 W <span class='label'>|</span> W092 00 14, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
362.6 nm (671.5 km) from NDB on track of 121° true / 119° magnetic
  Akal C NDB
PA1 (.--. .- .----), 304 KHz, Mexico 19.399200 <span class='label'>|</span> 19 23.952026 N <span class='label'>|</span> N19 23 57, -92.038902 <span class='label'>|</span> 92 2.334137 W <span class='label'>|</span> W092 02 20, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
365.2 nm (676.3 km) from NDB on track of 121° true / 119° magnetic
  Neptuno NDB
PO1 (.--. --- .----), 371 KHz, Mexico 19.433300 <span class='label'>|</span> 19 25.998001 N <span class='label'>|</span> N19 25 59, -92.033302 <span class='label'>|</span> 92 1.998138 W <span class='label'>|</span> W092 01 59, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
365.9 nm (677.7 km) from NDB on track of 122° true / 119° magnetic
  Abkatum 1a NDB
PM1 (.--. -- .----), 341 KHz, Mexico 19.215300 <span class='label'>|</span> 19 12.917976 N <span class='label'>|</span> N19 12 55, -92.169998 <span class='label'>|</span> 92 10.199890 W <span class='label'>|</span> W092 10 11, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
366.4 nm (678.7 km) from NDB on track of 119° true / 117° magnetic
  Abkatum 5 NDB
PM2 (.--. -- ..---), 350 KHz, Mexico 19.273300 <span class='label'>|</span> 19 16.398010 N <span class='label'>|</span> N19 16 23, -92.154999 <span class='label'>|</span> 92 9.299927 W <span class='label'>|</span> W092 09 17, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
367.3 nm (680.3 km) from NDB on track of 120° true / 117° magnetic
  Akal J NDB
PA2 (.--. .- ..---), 255 KHz, Mexico 19.428101 <span class='label'>|</span> 19 25.686035 N <span class='label'>|</span> N19 25 41, -92.075302 <span class='label'>|</span> 92 4.518127 W <span class='label'>|</span> W092 04 31, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
367.8 nm (681.3 km) from NDB on track of 121° true / 119° magnetic
  Ixtoc NDB
PI1 (.--. .. .----), 354 KHz, Mexico 19.414700 <span class='label'>|</span> 19 24.881973 N <span class='label'>|</span> N19 24 52, -92.208603 <span class='label'>|</span> 92 12.516174 W <span class='label'>|</span> W092 12 30, 200&#160;ft&#160/ 61&#160;m&#160;MSL
374.0 nm (692.7 km) from NDB on track of 121° true / 118° magnetic
  Villahermosa VOR-DME
VSA (...- ... .-), 116.70 MHz, Mexico 17.998899 <span class='label'>|</span> 17 59.933968 N <span class='label'>|</span> N17 59 56, -92.818199 <span class='label'>|</span> 92 49.091949 W <span class='label'>|</span> W092 49 05, 46&#160;ft&#160/ 14&#160;m&#160;MSL
374.6 nm (693.8 km) from VOR-DME on track of 107° true / 103° magnetic (104° radial)
 

previous | next