IE-0011 weather

Limetree Airfield
Limetree, County Laois, Ireland

Public forecast

Using degrees Celsius for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Closest aviation weather report (METAR) to Limetree Airfield

Closest report is Casement Air Base, 30.6 nm (56.7 km) ENE. Retrieved 2020/07/06 20:00 UTC (53 minutes ago):

EIME 062000Z 29007KT 9999 FEW020 BKN220 14/08 Q1023

Closest aviation forecast (TAF) to Limetree Airfield

Closest forecast is Dublin Airport, 39.5 nm (73.2 km) ENE. Retrieved 2020/07/06 18:11 UTC (3 hours ago):

TAF EIDW 061700Z 0618/0718 28010KT 9999 FEW025 BKN040 BECMG 0620/0622 28005KT BECMG 0700/0702 25005KT BECMG 0707/0709 22005KT BECMG 0709/0712 13007KT PROB40 TEMPO 0709/0714 4000 RA BKN012 BECMG 0715/0717 VRB03KT TEMPO 0715/0718 5000 -RADZ BKN008 PROB30 TEMPO 0716/0718 3000 BKN004