HPH comments

Cat Bi International Airport
Haiphong, Hai Duong Province, Vietnam

Leave a comment

Latest comments

Picture of

re: Vienam Cat Bi PCN ?

Kinh tế Việt Cộng sắp phá sản . Mỗi người Việt Hải Ngoại yêu nước hãy góp một tay , gây sụp đổ kinh tế Việt Cộng : tháng 4 đen là tháng không gởi tiền về Việt Nam .

Picture of

Vienam Cat Bi PCN ?

Does anybody know the PCN at Cat Bi?

Log in to leave a comment