Changshengqiao NDB (WX)

Show:
Loading map...

Name: Changshengqiao NDB
Identifier: WX (.-- -..-)
Frequency: 306 KHz
Location: 29.514999 <span class='label'>|</span> 29 30.899963 N <span class='label'>|</span> N29 30 53, 106.660004 <span class='label'>|</span> 106 39.600220 E <span class='label'>|</span> E106 39 36
Intended use: high- and low-level enroute navigation (high power)
Country: China
Associated airport: Chongqing Jiangbei International Airport