YPML weather

Pomonal Airstrip
Victoria, Australia

Public forecast

Using degrees Celsius for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Closest aviation weather report (METAR) to Pomonal Airstrip

Closest report is Mount Gambier Airport, 95.3 nm (176.5 km) WSW. Retrieved 2020/06/01 18:58 UTC (16 minutes ago):

YMTG 011858Z AUTO 33008KT 9999 // SCT006 SCT010 SCT018 08/08 Q1018

Closest aviation forecast (TAF) to Pomonal Airstrip

Closest forecast is Avalon Airport, 98.1 nm (181.6 km) ESE. Retrieved 2020/06/01 18:36 UTC (38 minutes ago):

TAF TAF YMAV 011727Z 0118/0218 26010KT 9999 SCT025 FM011900 28008KT 9999 SCT015 BKN020 FM020300 27015G25KT 9999 BKN030 FM020900 27010KT 9999 SCT015 BKN025