BG-0048

Pishtigovo Airstrip
Pishtigovo, Pazardzhik Province, Bulgaria

Changes to BG-0048

2023-11-14 21:57:46

@animebirder

update

(no change comment)

Changed latitude_deg from "42.2307" to "42.2302"
Changed longitude_deg from "24.4383" to "24.4396"
Changed zoom from "14" to "16"

2017-06-15 01:44:47

@Jan_Olieslagers

create

(no change comment)

2017-06-15 01:44:47

@Jan_Olieslagers

create

(no change comment)

Pishtigovo Airstrip