FDH weather

Friedrichshafen Airport
Friedrichshafen, Baden-W├╝rttemberg, Germany

Public forecast

Using degrees Celsius for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Current aviation weather report (METAR) for Friedrichshafen Airport

Retrieved 2019/10/16 09:20 UTC (0 seconds ago):

EDNY 160920Z 24005KT 190V260 CAVOK 14/05 Q1018

Aviation forecast (TAF) for Friedrichshafen Airport

Retrieved 2019/10/16 06:27 UTC (3 hours ago):

TAF EDNY 160500Z 1606/1706 23010KT 9999 FEW030 BECMG 1607/1609 23005KT BECMG 1616/1618 VRB02KT TEMPO 1623/1706 2500 BCFG