HIA, ZSSH

Lianshui Airport
Huai'an, Jiangsu Province, China

Changes to HIA, ZSSH

2012-03-04 16:06:45

@Bill35

update

Added Wikipedia webpage Added ICAO code.

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Huai'an_Lianshui_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Huai'an_Lianshui_Airport"
Changed region_code from "CN-32" to ""
Changed region_name from "Jiangsu Province" to ""
Changed region_local_code from "32" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2012-03-04 16:06:45

@Bill35

update

Added Wikipedia webpage Added ICAO code.

Changed gps_code from "" to "ZSSH"
Changed wikipedia_link from "" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Huai'an_Lianshui_Airport"

2012-03-04 16:00:20

@Bill35

create

http://www.iata.org/ps/publications/pages/code-search.aspx Browsing Google Earth.

Lianshui Airport