KR-0404 comm frequencies

Korea Maritime & Ocean University Heliport
Busan (Yeoung-do), Busan Gwang'yeogsi, South Korea

No communications frequencies known for Korea Maritime & Ocean University Heliport.

Create an account or login to update airport frequencies.