YAPO weather

Apollo Bay Airport
Victoria, Australia

Public forecast

Using degrees Celsius for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Closest aviation weather report (METAR) to Apollo Bay Airport

Closest report is Avalon Airport, 58.3 nm (107.9 km) NE. Retrieved 2019/10/20 07:30 UTC (0 seconds ago):

YMAV 200730Z AUTO 27011KT 9999 // OVC038 15/07 Q1027 RF000/0002

Closest aviation forecast (TAF) to Apollo Bay Airport

Forecast is more than 6 hours old.

Closest forecast is Avalon Airport, 58.3 nm (107.9 km) NE. Retrieved 2019-10-20 00:30 UTC (7 hours ago):

TAF YMAV 192317Z 2000/2024 26015G25KT 9999 BKN040 FM200800 24012KT 9999 BKN030 FM201200 26008KT 9999 BKN018 TEMPO 2018/2022 9999 BKN012