CAN, ZGGG

Guangzhou Baiyun International Airport
Guangzhou (Huadu), Guangdong Province, China

Changes to CAN, ZGGG

2021-05-14 18:19:51

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "" to "CAN"

2021-05-14 18:19:51

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "CAN" to ""

2021-05-14 18:19:51

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Huadu, Guangzhou" to "Guangzhou (Huadu)"

2021-01-11 18:40:39

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Guangzhou (Huadu)" to "Huadu, Guangzhou"

2020-12-16 14:21:37

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Guangzhou (Baiyun)" to "Guangzhou (Huadu)"

2020-12-16 13:53:40

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Baiyun, Guangzhou" to "Guangzhou (Baiyun)"

2020-12-16 13:52:01

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Guangzhou" to "Baiyun, Guangzhou"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport"

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport"
Changed region_code from "CN-44" to ""
Changed region_name from "Guangdong Province" to ""
Changed region_local_code from "44" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Guangzhou Baiyun International Airport