CAN, ZGGG

Guangzhou Baiyun International Airport
Guangzhou, Guangdong Province, China

Changes to CAN, ZGGG

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport"
Changed region_code from "CN-44" to ""
Changed region_name from "Guangdong Province" to ""
Changed region_local_code from "44" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Guangzhou Baiyun International Airport