XFN, ZHXF

Xiangyang Liuji Airport
Xiangyang (Xiangzhou), Hubei Province, China

Changes to XFN, ZHXF

2022-08-29 14:29:28

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "" to "XFN"

2022-08-29 14:29:28

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "XFN" to ""

2022-08-29 14:29:28

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Xiangyang" to "Xiangyang (Xiangzhou)"

2021-12-08 09:40:34

@iAwAi

update

(no change comment)

2021-12-08 09:40:34

@iAwAi

update

(no change comment)

Changed latitude_deg from "32.1506" to "32.1522"
Changed longitude_deg from "112.173" to "112.292"
Changed keywords from "" to "Xiangyang,Xiangfan"

2021-12-08 09:33:38

@iAwAi

update

(no change comment)

Changed type from "small_airport" to "medium_airport"
Changed municipality from "Xiangfan" to "Xiangyang"
Changed longitude_deg from "112.291" to "112.173"
Changed elevation_ft from "" to "234"
Changed home_link from "" to "http://www.hbxyairport.com/"

2016-05-31 08:58:06

@charlymorton

update

(no change comment)

Changed name from "Xiangfan Airport" to "Xiangyang Liuji Airport"
Changed wikipedia_link from "" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Xiangyang_Liuji_Airport"

2008-08-01 09:30:59

@david

update

Update regions using geonames.org.

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Xiangfan Airport