TNA, ZSJN

Jinan Yaoqiang International Airport
Jinan, Shandong Province, China

Changes to TNA, ZSJN

2021-10-12 16:04:51

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "" to "TNA"

2021-10-12 16:04:51

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "TNA" to ""

2021-10-12 16:04:51

@animebirder

update

(no change comment)

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_International_Airport"

2021-10-12 16:04:42

@animebirder

update

(no change comment)

Changed name from "Yaoqiang Airport" to "Jinan Yaoqiang International Airport"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport"
Changed zoom from "12" to "13"

2009-04-16 22:24:56

@david

update

(no change comment)

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport"
Changed region_code from "CN-37" to ""
Changed region_name from "Shandong Province" to ""
Changed region_local_code from "37" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2009-04-16 22:24:56

@david

update

(no change comment)

Changed type from "medium_airport" to "large_airport"
Changed municipality from "" to "Jinan"
Changed magnetic_variation_deg from "" to "-5.478"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Jinan_Yaoqiang_Airport"
Changed zoom from "14" to "12"

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Yaoqiang Airport