TCZ (ZUTC)

Tengchong Tuofeng Airport
Tengchong, Yunnan Province, China

Changes to TCZ (ZUTC)

2012-01-15 12:49:36

@Bill35

create

http://en.wikipedia.org/wiki/Tengchong_Tuofeng_Airport

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Tengchong_Tuofeng_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Tengchong_Tuofeng_Airport"
Changed region_code from "CN-53" to ""
Changed region_name from "Yunnan Province" to ""
Changed region_local_code from "53" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2012-01-15 12:49:36

@Bill35

create

http://en.wikipedia.org/wiki/Tengchong_Tuofeng_Airport

Tengchong Tuofeng Airport