Comment "borongan airport" on Borongan Airport, Philippines

Picture of

borongan airport

wala naman pumuntang airplane sa bor hanggang ngayon!!!

Log in to leave a comment