Comment "re: Abandoned 727" on Noi Bai International Airport, Vietnam

Picture of

re: Abandoned 727

Kinh tế Việt Cộng sắp phá sản . Mỗi người Việt Hải Ngoại yêu nước hãy góp một tay , gây sụp đổ kinh tế Việt Cộng : tháng 4 đen là tháng không gởi tiền về Việt Nam .

Log in to leave a comment