Navaids near the Mariano Moreno NDB (OZ)

Radio navigation aids 51 to 100