G

Ciego De Avila NDB Cuba

Loading map...

NDB data

Name Ciego De Avila NDB
Frequency 360 KHz
Identifier G --.
Intended use Terminal-area navigation (low power)
Country Cuba
NDB lat/lon 22.016100, -78.813599