Airports near AEY

Akureyri Airport
Akureyri, Northeastern Region, Iceland

Airports 1 to 50

small airport marker

Melgerðismelar Airport

Melgerðismelar, Northeastern Region, Iceland 20 km (10 nm) SSW

small airport marker

Hrisey Airport

Hrisey, Northeastern Region, Iceland 40 km (21 nm) NNW

1

medium airport marker

Húsavík Airport

Húsavík, Northeastern Region, Iceland 43 km (23 nm) NE

1 2

small airport marker

Reykjahlíð Airport

Myvatn, Northeastern Region, Iceland 52 km (28 nm) E

2

small airport marker

Ólafsfjörður Airport

Ólafsfjörður, Northeastern Region, Iceland 54 km (29 nm) NNW

1

small airport marker

Varmahlid Airport

Varmahlid, Northwestern Region, Iceland 63 km (34 nm) W

1

medium airport marker

Siglufjörður Airport

Siglufjörður, Northeastern Region, Iceland 65 km (35 nm) NW

2

small airport marker

Sauðárkrókur Airport

Sauðárkrókur, Northwestern Region, Iceland 69 km (37 nm) W

1

small airport marker

Grímsstaðir Airport

Grímsstaðir, Northeastern Region, Iceland 88 km (47 nm) E

small airport marker

Sandá Airport

Sandá, Northwestern Region, Iceland 93 km (50 nm) SW

small airport marker

Grímsey Airport

Grímsey, Northeastern Region, Iceland 98 km (53 nm) N

3

small airport marker

Herðubreiðarlindir Airport

Herðubreiðarlindir, Eastern Region, Iceland 101 km (54 nm) ESE

small airport marker

Hjaltabakki Airport

Blönduós, Northwestern Region, Iceland 101 km (54 nm) W

1

small airport marker

Kópasker Airport

Kópasker, Northeastern Region, Iceland 102 km (55 nm) NE

1

small airport marker

Nýjidalur Airport

Nýjidalur, Southern Region, Iceland 104 km (56 nm) S

small airport marker

Hveravellir Airport

Hveravellir, Northwestern Region, Iceland 108 km (58 nm) SW

small airport marker

Sprengisandur Airport

Sprengisandur, Southern Region, Iceland 113 km (61 nm) S

small airport marker

Kerlingafjöll Airport

Kerlingafjöll, Southern Region, Iceland 123 km (66 nm) SSW

small airport marker

Raufarhöfn Airport

Raufarhöfn, Northeastern Region, Iceland 127 km (69 nm) NE

1

small airport marker

Krókstaðarmelar Airport

Hvammstangi, Northwestern Region, Iceland 135 km (73 nm) WSW

small airport marker

Thorshofn Airport

Thorshofn, Northeastern Region, Iceland 138 km (74 nm) ENE

2

closed airport marker

Sauðanes Airport

Þórshöfn, Northeastern Region, Iceland 143 km (77 nm) ENE

small airport marker

Vopnafjörður Airport

Vopnafjörður, Eastern Region, Iceland 147 km (79 nm) E

1

small airport marker

Thorisos Airport

Thorisos, Southern Region, Iceland 150 km (81 nm) SSW

small airport marker

Gjögur Airport

Gjögur, Westfjords, Iceland 152 km (82 nm) WNW

1

small airport marker

Bakkafjörður Airport

Bakkafjörður, Northeastern Region, Iceland 153 km (82 nm) ENE

1

small airport marker

Hólmavík Airport

Hólmavík, Westfjords, Iceland 165 km (89 nm) W

small airport marker

Húsafell Airport

Húsafell, Western Region, Iceland 169 km (91 nm) SW

small airport marker

Hrauneyjarfoss Airport

Hrauneyjarfoss, Southern Region, Iceland 172 km (92 nm) SSW

medium airport marker

Egilsstaðir Airport

Egilsstaðir, Eastern Region, Iceland 174 km (94 nm) ESE

8

small airport marker

Skálavatn Airport

Skálavatn, Southern Region, Iceland 174 km (94 nm) SSW

small airport marker

Kroksfjard-Arnes Airport

Kroksfjard-arnes, Westfjords, Iceland 179 km (96 nm) W

small airport marker

Stora-Holt Airport

Stora-Holt, Western Region, Iceland 180 km (97 nm) W

small airport marker

Geysir Airport

Geysir, Southern Region, Iceland 182 km (98 nm) SW

small airport marker

Búðardalur Airport

Búðardalur, Western Region, Iceland 184 km (99 nm) WSW

small airport marker

Einholtsmelar Airport

Einholtsmelar, Southern Region, Iceland 188 km (101 nm) SW

small airport marker

Svínafell Airport

Svínafell, Eastern Region, Iceland 189 km (102 nm) SE

small airport marker

Reykhólar Airport

Reykhólar, Westfjords, Iceland 191 km (103 nm) W

small airport marker

Steinasandur Airport

Steinasandur, Eastern Region, Iceland 195 km (105 nm) SSE

small airport marker

Stórikroppur Airport

Stórikroppur, Western Region, Iceland 196 km (105 nm) SW

small airport marker

Borgarfjörður eystri Airport

Borgarfjörður eystri, Eastern Region, Iceland 196 km (106 nm) E

1

small airport marker

Arngerðareyri Airport

Arngerðareyri, Westfjords, Iceland 197 km (106 nm) W

1

small airport marker

Flúðir Airport

Flúðir, Southern Region, Iceland 199 km (107 nm) SSW

1

small airport marker

Melanes Airport

Melanes, Westfjords, Iceland 199 km (107 nm) W

small airport marker

Reykjanes Airport

Reykjanes, Westfjords, Iceland 200 km (108 nm) W

medium airport marker

Hornafjörður Airport

Höfn, Southern Region, Iceland 202 km (109 nm) SE

3

small airport marker

Fáskrúðsfjörður Airport

Fáskrúðsfjörður, Eastern Region, Iceland 203 km (109 nm) ESE

1

small airport marker

Kirkjubæjarklaustur Airport

Kirkjubæjarklaustur, Southern Region, Iceland 207 km (112 nm) S

small airport marker

Norðfjörður Airport

Norðfjörður, Eastern Region, Iceland 208 km (112 nm) ESE

2

small airport marker

Fagurhólsmýri Airport

Fagurhólsmýri, Eastern Region, Iceland 209 km (113 nm) SSE