KOY weather

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Closest aviation weather report (METAR) to Olga Bay Seaplane Base

Closest report is Akhiok Airport, 13.5 nm (24.9 km) S. Retrieved 2020/08/11 23:56 UTC (50 minutes ago):

PAKH 112356Z AUTO CLR A2996 RMK AO2 SLPNO 57003 PWINO FZRANO

Closest aviation forecast (TAF) to Olga Bay Seaplane Base

Closest forecast is Kodiak Airport, 66.3 nm (122.7 km) ENE. Retrieved 2020-08-12 00:22 UTC (24 minutes ago):

TAF PADQ 112320Z 1200/1224 VRB05KT P6SM FEW045 BKN200