MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Current aviation weather report (METAR) for Miami International Airport

Retrieved 2020/04/01 10:53 UTC (29 minutes ago):

KMIA 011053Z 29007KT 6SM -RA BR FEW011 BKN050 OVC080 23/21 A2979 RMK AO2 RAB16 SLP088 CB DSNT NE-SE MOV SE P0001 T02280211

Aviation forecast (TAF) for Miami International Airport

Retrieved 2020/04/01 06:42 UTC (5 hours ago):

TAF KMIA 010539Z 0106/0212 26008KT P6SM VCSH FEW040 SCT250 FM011300 30010G20KT P6SM SCT015 BKN080 FM020000 02007KT P6SM FEW090