MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Current aviation weather report (METAR) for Miami International Airport

Retrieved 2019/10/23 00:53 UTC (44 minutes ago):

KMIA 230053Z COR 17004KT 10SM BKN040 BKN250 28/23 A2999 RMK AO2 SLP156 T02830233

Aviation forecast (TAF) for Miami International Airport

Retrieved 2019-10-23 00:22 UTC (1 hour ago):

TAF KMIA 222320Z 2300/2406 13009KT P6SM SCT025 SCT060 FM230100 VRB03KT P6SM FEW025 SCT250 FM231600 10010KT P6SM VCSH SCT030 SCT060 FM240100 VRB03KT P6SM SCT030