Airports near Sharurah Airport

Airports 1 to 50

medium airport marker

Seiyun Hadhramaut International Airport

Seiyun, Hadramawt Governorate, Yemen 243 km (131 nm) SE

1

small airport marker

Al-Bough Airport

Al-Bough, Sa'dah Governorate, Yemen 265 km (143 nm) W

small airport marker

Al-Hazm Airport

Al-Hazm, Al Jawf Governorate, Yemen 285 km (154 nm) WSW

medium airport marker

Nejran Airport

Najran Region, Saudi Arabia 286 km (154 nm) W

2

small airport marker

Mareb Airport

Mareb, Ma'rib Governorate, Yemen 293 km (158 nm) SW

small airport marker

Canoxy Airport

Hadramawt Governorate, Yemen 294 km (158 nm) SE

1

small airport marker

Barat Airport

Barat, Al Jawf Governorate, Yemen 305 km (165 nm) WSW

medium airport marker

Ataq Airport

Abyan Governorate, Yemen 325 km (175 nm) S

medium airport marker

Beihan Airport

Abyan Governorate, Yemen 333 km (180 nm) SSW

small airport marker

Al Ain Airport Ain District, Shabwah Governorate, Yemen

Ain District, Shabwah Governorate, Yemen 335 km (181 nm) SSW

3 1

small airport marker

Sadah Airport

Sa'dah, Sa'dah Governorate, Yemen 364 km (196 nm) W

1

small airport marker

Sulayel Airport

Riyadh Region, Saudi Arabia 368 km (199 nm) NNW

medium airport marker

Sana'a International Airport

Sana'a, San'a' Governorate, Yemen 380 km (205 nm) SW

1 11

medium airport marker

Wadi Al Dawasir Airport

Riyadh Region, Saudi Arabia 393 km (212 nm) NNW

2

medium airport marker

Riyan Mukalla International Airport

Riyan, Hadramawt Governorate, Yemen 393 km (212 nm) SE

2 2

small airport marker

Dathina Airport

Dathina, Abyan Governorate, Yemen 414 km (223 nm) SSW

small airport marker

Al-Bayda Airport

Al-Bayda, Al Bayda' Governorate, Yemen 414 km (223 nm) SSW

small airport marker

Al Badie Airport

Hadramawt Governorate, Yemen 416 km (224 nm) ENE

small airport marker

Al Lidem Airport

Riyadh Region, Saudi Arabia 416 km (225 nm) NW

small airport marker

Mukeiras Airport

Mukayras, Al Bayda' Governorate, Yemen 422 km (228 nm) SSW

small airport marker

Abs Airport

Abs, San'a' Governorate, Yemen 450 km (243 nm) WSW

2

medium airport marker

King Khalid Air Base

Khamis Mushait, Asir Region, Saudi Arabia 466 km (251 nm) WNW

1

heliport marker

King Khalid University Hospital Helipad

Abha, Asir Region, Saudi Arabia 468 km (252 nm) W

heliport marker

King Fahd General Hospital Helipad

Jizan, Jlzan Region, Saudi Arabia 469 km (253 nm) W

medium airport marker

Abha International Airport

Abha, Asir Region, Saudi Arabia 480 km (259 nm) W

4

small airport marker

Ad-Dali Airport

Ad-Dali, Ad Dali Governorate, Yemen 487 km (263 nm) SSW

heliport marker

Abha Central Hospital Helipad

Abha, Asir Region, Saudi Arabia 493 km (266 nm) W

medium airport marker

Ta'izz International Airport

Ta'izz, Ta'izz Governorate, Yemen 527 km (285 nm) SW

small airport marker

As Salif Airport

As Salif, Adan Governorate, Yemen 531 km (286 nm) WSW

small airport marker

Kamaran Airport

Kamaran, Adan Governorate, Yemen 534 km (288 nm) WSW

medium airport marker

Hodeidah International Airport

Hodeida, Al Hydaydah Governorate, Yemen 535 km (289 nm) WSW

small airport marker

Qishn Airport

Qishn, Al Mahrah Governorate, Yemen 537 km (290 nm) ESE

heliport marker

Farasan Hospital Helipad

Farasan, Jlzan Region, Saudi Arabia 538 km (290 nm) W

medium airport marker

Bisha Airport

Asir Region, Saudi Arabia 550 km (297 nm) WNW

2

medium airport marker

Al Ghaidah International Airport

Al Mahrah Governorate, Yemen 556 km (300 nm) ESE

small airport marker

Quz South Airport

Quz, Makkah Region, Saudi Arabia 629 km (339 nm) WNW

medium airport marker

Al Baha Airport

Al Batah Region, Saudi Arabia 657 km (354 nm) WNW

1 3

small airport marker

Manston Air Base

Manston, Dhofar Governorate, Oman 664 km (358 nm) E

1

medium airport marker

Thumrait Air Base

Thumrait, Dhofar Governorate, Oman 732 km (395 nm) E

3

medium airport marker

Salalah Airport

Salalah, Dhofar Governorate, Oman 741 km (400 nm) E

1 4

small airport marker

Arfa Airport

Ta'if, Makkah Region, Saudi Arabia 754 km (407 nm) NW

small airport marker

Thablotin Airport

Thabhloten, Ash Sharqiyah Region, Saudi Arabia 773 km (417 nm) ENE

small airport marker

Dahlak South Airfield

Dahlak Kebir, Semenawi Keyih Bahri, Eritrea 773 km (417 nm) WSW

small airport marker

Dahlak Central Airfield

Dhu Bellu, Semenawi Keyih Bahri, Eritrea 775 km (418 nm) WSW

small airport marker

Dahlak West Airfield

Melill, Semenawi Keyih Bahri, Eritrea 785 km (424 nm) WSW

heliport marker

Taif Desert Heliport

Ta'if, Makkah Region, Saudi Arabia 807 km (436 nm) NW

heliport marker

King Fahd Sport City Helipad

Al Hawiyah, Makkah Region, Saudi Arabia 824 km (445 nm) WNW

heliport marker

King Abdulaziz Hospital Helipad

Ta'if, Makkah Region, Saudi Arabia 824 km (445 nm) WNW

medium airport marker

Massawa International Airport

Massawa, Semenawi Keyih Bahri, Eritrea 849 km (458 nm) WSW